gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


K98 Combat Bayonet & Frog

Description

gui_language_eng K98 Combat Bayonet with Frog (Seitengewehr 98K mit Seitengewehrtasche). The K98 bayonet was a standard issue item and was accompanied by a bayonet frog to be worn on the reverse left side of the load carrying waist belt. The K98 bayonet remained the standard issue bayonet through-out the war with minor manufacturing variations. The bayonet and scabberd are both marked with serial-number '287' and maker marked by the company of 'F.Herder' and dated 1938. The blade is in very good unsharpened condition, the bayonet is having bakelite grips. The bayonet comes together with its original leather frog as found together, the frog is nicely maker marked and dated 1941. Nice original matching bayonet and frog in good used condition!


gui_language_dutch K98 gevechts bajonet met bajonetdrager (Seitengewehr 98K mit Seitengewehrtasche). De k98 bajonet was standaard uitrusting en werd gedragen in een bajonethouder aan de koppel links achter. De k98 bajonet bleef gedurende de oorlog de standaard bajonet met minimale aanpassingen en fabricatieverschillen. De bajonet en schede zijn beiden gemarkeerd met het serie-nummer '287' en maker gemarkeerd door de firma 'F.Herder' en 1938 gedateerd. Het lemmet is in erg goede, niet geslepen, staat, de bajonet heeft bakelite handvaten. De bajonet is compleet met zijn leren bajonetdrager zoals samen gevonden, de bajonetdrager is mooi maker gemarkeerd en 1941 gedateerd. Mooie originele matchende bajonet met drager in goede gebruikte staat!

Additional images
19200_2
19200_3
19200_4
19200_5
19200_6
19200_7
19200_8
19200_9