gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Mustard Gas Decontamination Tablet Container

Description

gui_language_eng Rare original Mustard Gas Decontamination Tablet Container (Gelbkreuzentgiftungsmittel Behälter). Next to the Gasmask as a protective device, german soldiers were issued with skin and weapon decontaminants. One of the decontamination tablets introduced were the mustard gas decontamination tablets; 'Losantin'. These were issued in a reddish-brown pressed paper container. It was used to detoxificate the skin after a (mustard) gas attack (Senfgas). The container is approximately 8,5 cms high and is having a diameter of 3,3 cms. These round containers are hardly ever offered for sale. Hard to find example in good used condition!


gui_language_dutch Zeldzame originele koker voor mosterdgas ontsmettingsmiddel (Gelbkreuzentgiftungsmittel Behälter). Naast het Gasmasker wat een beschermingsmiddel was werden Duitse soldaten ook uitgerust met een huid- en wapen ontsmettingsmiddel. Eén van deze huid-ontsmettingsmiddels was 'Losantin' (ingesteld in 1935'. Deze werd geleverd in een roodbruine geperste papieren houder. De Losantin werd gebruikt om de huid te ontsmetten na een (mosterd)gas-aanval (Senfgas). Het kokertje is ongeveer 8,5 cm hoog en heeft een diameter van 3,3 cm. Deze ronde kokertjes worden zelden te koop aangeboden. Moeilijk te vinden exemplaar in goede gebruikte staat! 

Additional images
23677_2
23677_3