Militaria Plaza

with an eye for quality

Militaria Fairs Calendar - Archive

vlag_nl  Beursagenda

Militaria Plaza geeft hier een overzicht met aanstaande beurzen en/of evenementen. Dit is een service en betekent niet dat Militaria Plaza ook op al deze beurzen c.q. evenementen aanwezig zal zijn.

Wij proberen de gegeven informatie zoveel mogelijk op juistheid te controleren, wij kunnen hier echter geen garanties op geven. Daarom raden wij het aan om vooraf contact op te nemen met de organisatie van een beurs of de desbetreffende beurs inderdaad doorgaat.

LET OP: U KUNT BIJ ONS GEEN STAND RESERVEREN, WIJ ORGANISEREN ZELF GÉÉN BEURZEN!

vlag_en  Fair agenda

Militaria Plaza gives an overview of upcoming fairs and events. This is a service and does not mean that Militaria Plaza will be present at all these fairs and events.

We will try as much as possible to verify the accuracy of the given information, but we can't give any garuantees. Therefore we recommend to contact the organization if a fair is indeed continuing.

vlag_de  Messetermine

Militaria Plaza gibt einen Überblick über die kommenden Börse oder Veranstaltungen. Dies ist ein Service und bedeutet nicht, dass Militaria Plaza auf diesen Börsen und Veranstaltungen vertreten sein wird.

Wir bemühen uns, die bereitgestellten Informationen so gut wie möglich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, können hierfür jedoch keine Gewähr übernehmen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich vorab mit der Messeorganisation in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, ob die betreffende Messe tatsächlich stattfindet.

= PRESENT

 MP Present