gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


WH (Heer) DAK Tropical Pith Helmet

Description

gui_language_eng 1st Model WH (Heer) DAK Tropical Pith Helmet (Tropenhelm). In late 1940, with the impending German entrance into the North African campaign, tropical uniforms and equipment were quickly developed and issued in time for DAK personnel's arrival in Tripoli in February 1941. Originally the tropical uniforms were only intended for wear in North Africa but that was later expanded to include personnel serving in southern areas of continental Europe during the summer months. The light weight pith helmet is complete with both its original shields and its original chinstrap, the helmet is size '54' marked and dated 1941. The helmet is named to 'Ogfr. Ernst Falk' and marked with his Feldpost-Number 15815 which belonged to the 'Panzer-Regiment 5' which surrendered near Tunis in 1943. Interesting original pith helmet!


gui_language_dutch 1e Model WH (Heer) DAK 'Tropenhelm'. Eind 1940, toen het Duitse leger naar Noord-Afrika ging, werd er snel kleding en uitrusting ontwikkeld en uitgereikt voordat het DAK (Afrikakorps) personeel in februari 1941 in Tripoli aankwam. Oorspronkelijk was de Tropische kledij bedoeld voor dracht in Noord-Afrika maar dit werd later ook uitgereikt aan personeel in Zuid-Europa, gedurende de zomer maanden. De lichtgewicht Tropenhelm is compleet met zijn originele schildjes en zijn originele kinriem, de helm is maat '54' gemarkeerd en 1941 gedateerd. In de helm staat de naam van 'Ogfr. Ernst Falk' en zijn Feldpostnummer 15815 welke toebehoorde aan het 'Panzer-Regiment 5' dat zich uiteindelijk overgaf in mei 1943 bij Tunis. Interessante originele Tropenhelm!

Additional images
22725_22
22725_39
22725_47
22725_58
22725_63
22725_72
22725_88
22725_91
22725_106
22725_114
22725_128
IMG_20200808_155635_9923