gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


WH (Heer) M42 SD Camouflage Helmet

Description

gui_language_eng WH (Heer) M42 Single Decal Camouflaged Combat Helmet (Stahlhelm M42). The steel construction M42 helmet retains most of its rough textured, (field-applied) three tone so-called "Normandy" camouflage over-paint in random splotches of green, tan and brown. An army decal is clearly visible beneath the paint, the paint on top of the decal is showing some small scratches/cracks. The paint shows normal wear and scratches, see photos. All three liner retaining rivets are intact. The interior of the helmet is a M31 leather liner with all eight fingers intact and the liner is size '57' marked. The liner is regrettably missing its drawstring. The liner ring is maker marked and dated 1943. The shell is marked with maker and size 'ckl64' which indicates production by the company 'Eisen-und Hüttenwerke, AG' in Thale/Harz. There is a nice dome-stamp inside the shell. The reverse interior neck guard apron has a stamped serial number which is hard to read. Initials and most likely the soldier's service number have been painted in the reverse of the helmet. There are two metal wire hooks attached to the shell. These were intended to attach a camouflage net (Tarnnetz). The wire hook on front is an official wire hook for the camouflage net, the wire hook on the reverse is a field made example, see photos. Nice original three tone camouflaged helmet!


gui_language_dutch WH (Heer) M42 Gecamoufleerde Gevechtshelm met één plaatje (Stahlhelm M42). De stalen M42 helm bevat nog het grootste deel van zijn originele ruwe drie-kleurige zogenoemde "Normandië" camouflage verf in willekeurige vlekken in groene, zand-kleurige en bruine verf. Een 'Heeres' decal is nog duidelijk zichtbaar onder de verf, de verf op het decal vertoont wat kleine krasjes/barstjes. De verf vertoont normale gebruikssporen en krassen, zie foto's. Alle drie de splitpennen zijn intact en aanwezig. Het binnenwerk van de helm is een M31 leren binnenwerk met alle 8 de vingers in goede staat, de maat van het binnenwerk is een maat '57'. Helaas ontbreekt het originele koordje. De ring van het binnenwerk is mooi maker gemarkeerd en 1943 gedateerd. De helmschaal is gemarkeerd met maker en maat 'ckl64' wat productie aangeeft door de firma 'Eisen-und Hüttenwerke, AG' in Thale/Harz. Binnenin de helmschaal staat een mooie inkt-stempel. Achterin de binnenzijde van de nek van de helm staat een serienummer gestanst. Achter in de helm staan initialen en waarschijnlijk het dienstnummer van de soldaat geschilderd. Aan de helm zitten twee metalen haken voor het bevestigen van een camouflage-net (Tarnnetz). De metalen haak aan de voorzijde is een officieel exemplaar, de metalen haak aan de achterzijde is een veld-aangemaakt exemplaar, zie foto's. Mooi originele drie-kleurige camouflage helm!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld