gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

DAF Cap-Badge

Description

gui_language_eng DAF- 'Deutsche Arbeitsfront' cap-badge. The DAF (German Labor-front), originally founded in 1933, became an official NSDAP organization in October 1934. DAF’s most important goal was to enforce the political stability of the large mass of work force. The cap-badge is showing a nicely BeVo woven DAF cogwheel, the cap-badge is nicely fitted in a metal frame and complete with both prongs. The cap-badge is nicely marked on the back with 'RZM' with Lieferant 'No.374'. Hard to find item when needed. Nice original cap-badge in very good condition!


gui_language_dutch DAF- 'Deutsche Arbeitsfront' pet-embleem. De DAF (Duits Arbeidsfront) werd opgericht in 1933 en werd een officiële NSDAP organisatie in oktober 1934. Het belangrijkste doel van de DAF was om de politieke stabiliteit van de grote massa van de beroepsbevolking onder controle te houden. Het pet-embleem toont een mooi BeVo gewoven DAF tandwiel logo, het pet-embleem zit in een metalen frame en is compleet met beide pootjes. Op de achterzijde is het embleem mooi gemarkeerd met 'RZM' en met Lieferant 'No.374'. Mooie origineel pet-embleem in erg goede staat!

Additional images
23501_2
23501_3