Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Iraqi ‘Fedayeen Saddam’ Darth Vader style Helmet

Description

gui_language_eng Iraqi ‘Fedayeen Saddam’ Darth Vader style Helmet from the Second Gulf War. The black Darth Vader style helmet was worn by the black-uniformed 'Fedayeen Saddam' (فدائيي صدام) which was a paramilitary Fedayeen organization loyal to the Ba'athist Iraqi government of Saddam Hussein. The name was chosen to mean "Saddam's Men of Sacrifice". The group consisted of approximately 30.000 members and was led by Uday Hussein, eldest son of Saddam. He was reportedly an avid fan of Star Wars. The helmet shell is made of fibre glass, with a nylon webbing liner, complete with chinstrap and ofte missing neck-cup. The metal parts are slightly rusted. Fixed to the right side was a moulded rubber Fedayeen badge, which consisted of a silhouette of Saddam and the motto; Allah al-watan qa’ed (God, homeland, leader). This badge is not present anymore, it was probably lost in combat. A unique and very desirable helmet which is seldomly offered for sale!


gui_language_dutch Irakese 'Fedayeen Saddam' Darth Vader type Helm uit de Tweede Golfoorlog. De zwarte helm in Darth Vader-stijl werd gedragen door de in zwart geüniformeerde 'Fedayeen Saddam' (فدائيي صدام), dit was een paramilitaire Fedayeen-organisatie die loyaal was aan de Ba'ath-Iraakse regering van Saddam Hoessein. De naam werd gekozen om "Saddam's Men of Sacrifice" te betekenen. De groep bestond uit ongeveer 30.000 leden en werd geleid door Uday Hussein, de oudste zoon van Saddam. Hij was naar verluidt een fervent fan van Star Wars. De helmschaal is gemaakt van glasvezel, met een nylon voering, compleet met kinband en vaak ontbrekende nekkom. De metalen delen zijn licht verroest. Aan de rechterkant was een gegoten rubberen Fedayeen-embleem bevestigd, die bestond uit een silhouet van Saddam en het motto; Allah al-watan qa'ed (God, vaderland, leider). Dit embleem is helaas niet meer aanwezig en waarschijnlijk verloren gegaan in een gevecht. Een unieke en bijzondere helm die zelden te koop wordt aangeboden!

Additional images
CMH001_25
CMH001_31
CMH001_49
CMH001_58
CMH001_69
CMH001_77
CMH001_85
CMH001_99
CMH001_109
CMH001_114
CMH001_128
CMH001_131
CMH001_141
CMH001_159