gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Cased Dutch Expedition Cross

Description

gui_language_eng Dutch 'Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven' (Cross for Important Military Operations), also known as expedition cross. The cross was intituted by a Royal Decree of 19 February 1869. The cross was awarded for participation in major military operations between 1846 and 1942. The cross is complete with is original ribbon and slightly damaged carton box. The box is marked by the company 'J.M.J. van Wielik' in Den Haag, an original but fragile/damaged price-list of the Wielik company is also included with the set. The box is slightly damaged, see photos. Nice set in good used condition!


gui_language_dutch Nederlands 'Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven', ook wel bekend als expeditiekruis. Het kruis werd ingesteld bij een Koninklijk Besluit van 19 februari 1869. Het werd toegekend aan hen, die deel hadden genomen aan belangrijke krijgsverrichtingen tussen 1846 en 1942. Het kruis is compleet met origineel lintje en kartonnen doosje. Het doosje is gemarkeerd door de firma 'J.M.J. van Wielik' in Den Haag, bij de set zit ook een originele maar fragile/beschadigde prijs-lijst van de firma Wielik. Het doosje is licht beschadigd, zie foto's. Mooie set in goede gebruikte staat!

Additional images
14504_2
14504_3
14504_4