gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch artillery shell hot water bottle

Description

gui_language_eng Hot Water Bottle made of a Dutch 'Hembrug' Artillery Shell. The 5cm Artillery shell is nicely maker marked 'Patronenfabriek Hembrug' and dated 1928. The hot water bottle measures approximately 31cms in length and is having a diameter of 7cms. Decorative ww2 souvernir item!


gui_language_dutch Kruik gemaakt van een Nederlandse 'Hembrug' Artillerie Huls. De 5cm huls is mooi gemarkeerd met 'Patronenfabriek Hembrug' en 1928 gedateerd. De kruik is ongeveer 31cm hoog en heeft eendiamter van ongeveer 7cm hoog. Decoratief origineel oorlogssouvernir!

Additional images
22947_2
22947_3
22947_4
22947_5