gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Dutch 'Atilla' Lieutenant-Colonel KNIL

Description

gui_language_eng This is a rare original Dutch black coloured 'Atilla' as intended for an Administrative Lieutenant-Colonel within the KNIL (Royal Netherlands East Indies Army). The tunic is piped in carmine red, it's having a silver coloured collar with two stars attached to each collar-tip indicating the rank of Lieutenant-Colonel within the KNIL Administration. The tunic is nicely marked with a manufacturer's label of the tailor 'Corray & v. Brummelen' from Breda. The tunic is named to 'Zijlmans' and dated 30 May 1927. Rare original KNIL 'Atilla' in good condition!


gui_language_dutch Dit is een zeldzame originele Nederlandse zwart gekleurde 'Atilla' zoals bedoeld voor een Luitenant-Kolonel in de KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) Administratie. De jas heeft karmazijnrode biezen en een zilveren kraag heeft aan beide kraaguiteinden twee sterren bevestigd wat duid op de rang vanLuitenant-Kolonel in de KNIL Administratie. De jas bezit een mooi kleermaker's label van de kleermaker 'Corray & v. Brummelen' uit Breda. De jas bezit verder een naam-etiket op naam van 'Zijlmans' en is 30 Mei 1927 gedateerd. Zeldzame originele KNIL 'Atilla' in goede staat!

Additional images
17095_2
17095_3
17095_4
17095_5
17095_6
17095_7
17095_8
17095_9