gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch EM's Kepi Cocarde

Description

gui_language_eng Dutch EM's Kepi Cocarde (Kepie Kokarde). This is a metal example intended for enlisted men. The cocarde is in good used condition, perfect for restoration of an incomplete kepi!


gui_language_dutch Nederlandse 'Kepie' Kokarde. De kokarde is een metalen exemplaar voor manschappen. De kokarde is in goede gebruikte staat, perfect voor het restaureren van een incomplete kepie!

Additional images
22349_2
22349_3