gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Dutch 'Gezagstroepen' ID Booklet

Description

gui_language_eng Royal Dutch Army 'Gezagstroepen' ID Booklet (Legitimatieboekje). The 'Gezagstroepen' were the authority forces who slowly took back control over the Netherlands from the Allied Forces after WW2. The booklet is named to 'Robbert Mulder', his service number was No.619479. The booklet was issued to him in Amsterdam on 7 March 1946. He was enlisted within the Infantry and served in several units before being discharged from the army on 1 April 1947. These booklets are hardly ever offered for sale. Nice original booklet in good condition!


gui_language_dutch Koninklijke Nederlandsche Landmacht 'Gezagstroepen' Legitimatieboekje. De Gezagstroepen waren de eerste Nederlandse strijdkrachten die na WO II langzaamaan de controle over Nederland overnamen van de geallieerden. Het boekje werd uitgereikt aan 'Robbert Mulder', zijn dienstnummer was 619479. Het boekje werd op 7 maart 1946 in Amsterdam afgegeven. Hij werd ingelijfd bij de infanterie en diende in verschillende eenheden voordat hij op 1 april 1947 uit het leger werd ontslagen. Deze boekjes worden vrijwel nooit te koop aangeboden. Mooi origineel boekje in goede staat!

Additional images
23659_2
23659_3
23659_4
23659_5
23659_6