gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Dutch Hasselt Cross 1830-1831

Description

gui_language_eng Dutch Metal Cross 1830-1831 (Metalen Kruis 1830-1831), also known as 'Hasselt Cross'. The Hasselt cross was intituted by a Royal Decree of 12 September 1831. The Cross was awarded to those who participated in the military operations in the Army or the Royal Navy in the years 1830 and 1831. The medal comes regrettably without ribbon. Nice original example in good used condition!


gui_language_dutch Nederlands 'Metalen Kruis 1830-1831', ook wel bekend als 'Hasselt Kruis'. Het Hasselt Kruis werd ingesteld bij een Koninklijk Besluit van 12 September 1831. Het kruis werd uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hadden deelgenomen. De medaille heeft helaas geen lintje meer. Mooi origineel exemplaar in goede gebruikte staat!

Additional images
17478_2
17478_3
17478_4