gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Dutch 'Lombokkruis' 1894

Description

gui_language_eng Dutch 'Lombokkruis' (Lombok Cross) 1984. The cross was intituted by a Royal Decree of 13 April 1895. The Cross was awarded to those who had participated in the campaign on Lombok in the period June 26 to December 24, 1894. The cross is a smaller 32,5mm wide version, complete with it's original ribbon. Nice and scarce example in very good condition!


gui_language_dutch Nederlands 'Lombokkruis' 1894. Het kruis werd ingesteld bij een Koninklijk Besluit van 13 april 1895. Het kruis werd uitgereikt aan hen, die in de periode 26 juni tot 24 december 1894 hadden deelgenomen aan de veldtocht op Lombok. Het kruis is een kleinere 32,5mm brede versie, compleet met lintje. Mooi en zeldzaam exemplaar in erg goede staat!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld