gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch Red Cross Helmet

Description

gui_language_eng Dutch Red Cross Helmet (Stalen Helm Model 34). The stamped sheet steel construction helmet retains almost all of its original green overpaint, the brass Dutch lion emblem has been removed, a white roundel with red cross is painted on front indicating that this helmet was used by the Dutch Red Cross. All liner retaining rivets are intact. The interior of the helmet is a leather liner complete with felt protection, the liner is in damaged and partly repaired condition, see photos. The helmet is complete with its original chinstrap. There are some normal damages and scratches caused by usage. Due to the damaged liner I've priced this helmet accordingly!


gui_language_dutch Nederlandse Rode Kruis Stalen Helm (Stalen Helm Model 34). De gestanste plaat stalen helm bevat nog het grootste deel van zijn originele groene oververf, op de voorzijde is de bronzen plaat met Nederlandse leeuw verwijderd, een witte rondel met een rood kruis is op deze plek geschilderd, dat duidt op gebruik door het Rode Kruis. Alle splitpennen zijn intact en aanwezig. Het binnenwerk van de helm is een leren binnenwerk met vilten bescherming, het binnenwerk is helaas beschadigd en deels gerepareerd, zie foto's. De helm is compleet met zijn originele kinriem. De helm heeft wat normale krasjes/schade veroorzaakt door gebruik. Vanwege het beschadigde binnenwerk heb ik deze helm overeenkomstig geprijsd!

Additional images
22302_2
22302_3
22302_4
22302_5
22302_6
22302_7