gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch Red Cross Helmet

Description

gui_language_eng Dutch Red Cross Helmet (Stalen Helm Model 27). The stamped sheet steel construction helmet retains almost all of its original green paint, a white roundel with red cross is painted on front indicating that this helmet was used by the Dutch Red Cross. All liner retaining rivets are intact. The interior of the helmet is a leather liner complete with felt protection, the liner is nicely marked and dated 'CM1937'. This doesn't match with the KNIL type steel shell. So the liner has most likely been replaced from another helmet, it's hard to tell when this was done. The helmet is complete with its original chinstrap. There are some normal damages and scratches caused by usage. Due to the replaced liner I've priced this helmet accordingly!


gui_language_dutch Nederlandse Rode Kruis Stalen Helm. De gestanste plaat stalen helm bevat nog het grootste deel van zijn originele groene verf, op de voorzijde is een witte rondel met een rood kruis geschilderd, dat duidt op gebruik door het Rode Kruis. Alle splitpennen zijn intact en aanwezig. Het binnenwerk van de helm is een leren binnenwerk met vilten bescherming, het binnenwerk is gemarkeerd en gedateerd met 'CM1937'. Dit matcht niet met de stalen KNIL type helmschaal, het binnenwerk is dan waarschijnlijk ook ooit vervangen, het is moeilijk te zeggen wanneer dit is gedaan. De helm is compleet met zijn originele kinriem. De helm heeft wat normale krasjes/schade veroorzaakt door gebruik. Vanwege het vervangen binnenwerk heb ik deze helm overeenkomstig geprijsd!

Additional images
22198_2
22198_3
22198_4
22198_5
22198_6
22198_7
22198_8