gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch 'Stoottroepen' Soldier's Service and Pay Book

Description

gui_language_eng Dutch 'Stoottroepen' Soldier's Service and Pay Book. The booklet was issued to Soldier 'Franciscus Hollewijn', he enlisted in Maastrich on 30 October 1944. Several entries have been made inside the booklet, a nice 'Stoottroepen' ink-marking has been stamped inside the booklet, the booklet is in used and damaged condition, the spine came loose. The booklet comes together with two blanco medical cards and a paper with a list of clothing and equipment issued to him. Interesting original Stoottroepen Soldier's document grouping!


gui_language_dutch Nederlandse 'Stoottroepen' Soldier's Service and Pay Book. Het boekje is uitgereikt aan 'Franciscus Hollewijn', hij nam dienst in Maastricht op 30 oktober 1944. Er zijn diverse dingen in het boekje geschreven, aan de binnenkant van de kaft staat een mooie 'Stoottroepen' stempel, het boekje is in gebruikte en beschadigde staat, de rug is losgekomen. Bij het boekje zitten twee blanco medische kaartjes en een document met een lijst van kleding en uitrusting dat aan hem uitgereikt is geweest. Interessante originele papieren van een Nederlandse Stoottroepen soldaat!

Additional images
18630_2
18630_3
18630_4
18630_5
18630_6
18630_7