gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch White Kepi Plume in Carton Tube

Description

gui_language_eng Dutch White Kepi Plume in Carton Tube. White plume of hanging rooster feathers, complete with bronze tulip. The plume is stored in its original carton plume holder. Rare and hard to find original set in good condition!


gui_language_dutch Nederlandse Witte Kepi Pluim in Kartonnen Koker. Witte pluim van hangende hanenveren, compleet met bronzen tulp. De pluim wordt bewaard in de originele kartonnen pluimenhouder. Zeldzaam en moeilijk te vinden originele set in goede staat!

Additional images
22184_2
22184_3
22184_4