Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Book: 'Naam- en Ranglijst der Officieren' 1940

Description

gui_language_eng Book: 'Naam- en Ranglijst der Officieren' 1940. This book was published in 1940 with information of the Department of Defense and includes the names and ranks of all officers within the Royal Dutch Army and Royal Netherlands East Indies Army. The book features 618 pages full of names and ranks. Included is the mutation sheet with additions after printing. Rare and hard to find name- and ranklist from right before the Mobilisation in May 1940!


gui_language_dutch Boek: 'Naam- en Ranglijst der Officieren' 1940. Het boek is uitgegeven in 1940 met informatie van het Departement van Defensie en bevat alle namen en rangen van de officieren in het Koninklijke Nederlandsche Leger en het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger. Het boek telt 618 bladzijden vol namen en rangen. Bij het boek zit het inlegvel met de mutaties onder het afdrukken. Zeldzame en moeilijk te vinden naam- en ranglijst van net voor de mobilisatie in mei 1940!

Additional images
18921_2
18921_3
18921_4
18921_5