Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Cased Dutch Honorary Medal for Charitable Assistance

Description

gui_language_eng Cased Dutch Honorary Medal for Charitable Assistance (Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon). The medal was created at 18 June 1822 and is after the Military William Order the oldest decoration for bravery in the Kingdom of the Netherlands. Furthermore, the Honorary Medal is the highest civilian decoration still being awarded for bravery, and is specifically for those who carried out a voluntary act of bravery or self-sacrifice, with an emphasis on charity. This is type 7 as introduced on 24 May 1897 and was only issued until 1912 when Type 8 was introduced (as still issued today). The medal is named to 'B.E.W. van Bennekom Jr.'. The medal is in good condition and complete with its original confectioned ribbon, the set comes in its original box. The orange coloured box is showing some normal traces of usage but is in overall very good condition, see photos. The box is marked by the famous company 'van Wielik' from The Hague. Rare original set in good condition!


 Nederlandse 'Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon'. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon werd ingesteld op 18 juni 1822 en is na de Militaire Willems-Orde de oudste onderscheiding voor moed in het Koninkrijk der Nederlanden. Bovendien is de Eremedaille de hoogste civiele onderscheiding die nog steeds wordt toegekend voor moed, en is deze specifiek bedoeld voor degenen die een vrijwillige daad van moed of zelfopoffering hebben verricht, met de nadruk op liefdadigheid. Dit is type 7 zoals ingesteld bij koninlijk besluit van 24 mei 1897, dit was de eerste draagpenning en bleef slechts in gebruik tot 1912 toen het werd opgevolgt door type 8 (nog steeds in gebruik). Op de medaille staat de naam van 'B.E.W. van Bennekom Jr.'. De medaille is in goede staat en is compleet met zijn originele opgemaakte lintje en zit in zijn originele doosje Het oranje doosje vertoont normale gebruikssporen maar is in algeheel goede staat, zie foto's. Het doosje is gemarkeerd door de bekende firma 'van Wielik' uit Den Haag. Zeldzame originele set in goede staat!

Additional images
28677_2
28677_3
28677_4
28677_5
28677_6
28677_7
28677_8