Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Dutch 'Buitenmodel' Tunic Grouping

Description

gui_language_eng This is a nice original so-called 'Buitenmodel' tunic grouping as intended for an Infantry sergeant within the 1st Battalion, 1st Company 17th Regiment Infantry. The grouping is consisting of a tunic, vest, a pair of pants, overseas cap and kepi as found together. The 'buitenmodel' tunic is a privately purchased tunic in field green-grey woolen cloth. The tunic is having the blue branch-colour piping which indicates Infantry. The tunic has the so-called 'Bananenschillen' on the sleeves which indicates the rank of 'Sergeant'. A nice hand-embroidered insignia is sewn to the wearer's right sleeve indicating that this sergeant was an exceptionally practiced hand grenade thrower. The tunic shows some normal traces of usage and the tunic is showing small moth damages, see photos. The tunic comes with a never before seen vest, apparently this sergeant liked to wear his tunic as a three-piece suit. The pants are in heavily used and repaired condition, see photos. The overseas cap is matching in colour with the tunic and is in good used condition. The Kepi is in good used condition, the blue coloured piping is indicating that this kepi belonged to a sergeant within an Infantry Regiment. The kepi has the metal numbers '17' attached to the front indicating that the sergeant served within the 17th Regiment Infantry. According to the family where this tunic comes from he served within the 1st Battalion, 1st Company 17th Regiment Infantry, his name and information where he came from will be provided to the buyer. The family included one post-war photo of him in his post-war tunic. Also included is the front-plate (helmplaat) of his combat helmet which he removed from his helmet in May 1940. Interesting original Dutch tunic grouping!


gui_language_dutch Dit is een Nederlands zogenoemde 'buitenmodel' uniform set zoals bedoeld voor een Sergeant in het 1e Bataljon, 1e Kompanie, 17e Regiment Infanterie. Het buitenmodel uniform is een privé aangekocht uniform in veldgrijze-groene wollen stof. Het jasje heeft blauwe biezen (wapenkleur) wat duid op de Infanterie. De zogenoemde 'bananenschillen' op de mouwen geven de rang van Sergeant aan. Op de drager zijn rechter mouw zit een mooi hand-geborduurd embleem bevestigd wat er op duid dat hij een 'buitengewoon geoefend handgranaatwerper' was. Het jasje vertoont normale gebruikssporen en er zijn diverse kleine mot beschadigingen. Het jasje is in een goede gebruikte staat. Bij het jasje zit een vestje, deze sergeant wilde zijn buitenmodel uniform blijkbaar dragen als een drie-delig pak. De buitenmodel broek is in zwaar gebruikte en gerepareerde staat, zie foto's. Het veldmutsje is kleurgelijk met de jas en in goede gebruikte staat. De Kepi is in goede gebruikte staat, de blauwe biezen duiden er op dat deze toebehoorde aan een Sergeant in de Infanterie, voor op de kepi zitten de nummers '17' bevestigd wat er op duid dat deze sergeant diende in het 17e Regiment Infanterie. Volgens de familie waar deze set zo gevonden is diende hij in het 1e Bataljon, 1e Kompanie, 17e Regiment Infanterie. De naam en gegevens waar de set vandaan komt zal worden verstrekt aan de koper. Ook heeft de familie er een foto bij gedaan van hem in zijn naoorlogse uniform. Verder zit er bij de set nog zijn helmplaat welke hij in mei 1940 van zijn helm heeft verwijderd. Interessante originele Nederlandse uniform set!

Additional images
14580_2
14580_3
14580_4
14580_5
14580_6
14580_7
14580_8
14580_9
14580_10
14580_11
14580_12
14580_13
14580_14
14580_15
14580_16
14580_17
14580_18
14580_19
14580_20
14580_21
14580_25
14580_22
14580_23
14580_24