Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Dutch Caltrop - 'Kraaienpoot'

Description

gui_language_eng Dutch military caltrop - 'Kraaienpoot'. Caltrops were used by Army and Police forces at roadblocks. The green painted metal caltrop is marked with a 'L' and a 'R'. The caltrop has most likely been produced by the 'Hembrug' factories. There are some small rust spots, these can be cleaned. Nice example in good condition!


gui_language_dutch Nederlandse militaire 'Kraaienpoot'. Door het leger en politietroepen werden bij wegversperringen kraaienpoten gebruikt. De groen geverfde stalen kraaienpoot is gemarkeerd met een 'L' en een 'R', de kraaienpoot is hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door de 'Hembrug' fabrieken. Er is wat lichte roest vorming, dit kan eventueel schoongemaakt worden. Mooi exemplaar in goede staat!

Additional images
CB0209_2
CB0209_3
CB0209_4