Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Dutch POW Wooden Box 'Neubrandenburg'

Description

gui_language_eng Hand made souvernir wooden tobacco box of a Dutch Prisoner of War who was held in captivity in POW Camp 'Neubrandenburg', also known as 'Oflag 67'. Between 1942 and early 1944 the camp in Stanislau housed about 2000 Dutch officers who were taken as prisoner of war. When the Russians came closer to 'Stalag 371' (Stanislau) it was decided to transfer the prisoners to POW Camp 'Neubrandenburg'. Stanislau was completely evacuated between 10 and 12 January 1944. The 2000 prisoners were divided over three cattle wagons and transferred to Neubrandenburg. The wooden box belonged to 1st Lieutenant 'H. Heimel' (Johannes), service-number 31080, he was first held in captivity in Room 249 in 'M-Stammlager 317' (Stanislau), and afterwards in Room 5, Barrack 9A, Oflag 67 - Neubrandenburg. His signature and those of other Dutch Prisoners of War are engraved on the wooden box, see photos. The wooden box is sized approximately 10,5 x 9 x 2 cms. Rare and interesting original piece of history!


gui_language_dutch Een handgemaakt houten tabaksdoosje van een Nederlandse krijgsgevange welke gevangen zat in Krijgsgevangenenkamp 'Neubrandenburg', ook wel bekend als 'Oflag 67'. Tussen 1942 en begin 1944 bood het kamp in Stanislau plaats aan ongeveer 2000 Nederlandse officieren die krijgsgevangen waren genomen. Toen de Russen steeds dichter bij Stalag 371 (Stanislau) kwamen werd besloten de gevangenen over te plaatsen naar Neubrandenburg. Tussen 10 en 12 januari werd Stanislau geheel ontruimd. De 2000 gevangenen werden verdeeld over drie veewagons en overgebracht naar Neubrandenburg. Het doosje behoorde toe aan 1e Luitenant 'H. Heimel' (Johannes), zijn dienstnummer was 31080, hij werd eerst krijgsgevangen gehouden in Kamer 249 in 'M-Stammlager 317' (Stanislau), dit staat in het doosje geschreven. Op het doosje staat gegraveerd dat hij als krijgsgevangene zat in 'Hok 5 - Barak 9A - Oflag 67 - Neubrandenburg', op het doosje staan zijn handtekening en die van andere Nederlandse krijgsgevangenen gegraveerd. Het houten doosje is ongeveer10,5 x 9 x 2 cm groot. Zeldzaam en interessant origineel stukje geschiedenis!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld