Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Dutch White Kepi Plume in Carton Tube

Description

gui_language_eng Dutch White Kepi Plume in Carton Tube. White plume of hanging rooster feathers, complete with bronze tulip. The plume is stored in its original carton plume holder. Rare and hard to find original set in good condition!


gui_language_dutch Nederlandse Witte Kepi Pluim in Kartonnen Koker. Witte pluim van hangende hanenveren, compleet met bronzen tulp. De pluim wordt bewaard in de originele kartonnen pluimenhouder. Zeldzaam en moeilijk te vinden originele set in goede staat!

Additional images
22184_2
22184_3
22184_4