Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Rare Original Dutch 'Stoottroepen' M1 Combat Helmet

Description

gui_language_eng Rare Original Dutch "Stoottroepen" M1 Combat Helmet. The M-1 helmet was developed as a replacement for the M-1917 helmet that had seen use since WW1. The M-1 helmet was approved for production in June of 1941. Early models had solid loops (fixed bale) for the chin straps but they broke off to often and were replaced with a moveable hinged loop. Only approximately 600 men serving with the 9th US army have been issued with the US M1 helmet. This is an early type helmet with the fixed bale loops and front seam stainless steel rim. There are some normal damages and scratches caused by usage. On front an orange stripe has been painted on, on the wearer's right side an orange square has been painted on, on the wearer's left side an orange Dutch lion. The helmet is complete with its original chinstrap. The liner is in good used condition, see photos. The liner is produced by the 'Inland' company. Original Dutch Stoottroepen M1 helmets are rarely offered for sale! Rare original example!

This helmet originates from the collection of the recently closed Eyewitness Museum and was in display in the diorama in the last picture!


gui_language_dutch Zeldzame Nederlandse "Stoottroepen" M1 Combat Helmet (Gevechtshelm). De M-1 gevechtshelm was een ontwikkeld als vervanging voor de M-1917 helm welke in gebruik was sinds de Eerste Wereldoorlog. De M-1 helm werd ingesteld voor gebruik in juni 1941. Vroege uitvoeringen van de M1 helm hadden vast gesoldeerde oogjes voor de kinriem, deze braken snel af en werden later vervangen voor scharnierende oogjes. Naar schatting slechts ongeveer 600 soldaten dienend met de Stoottroepen in het 9e US Leger heeft een M1 helm uitgereikt gekregen. Dit is een vroeg model helm met de vast gesoldeerde oogjes en een roestvrijstalen rand om de helm. Er zitten wat normale gebruikssporen en krassen op de helm. Voor op de helm is een oranje streep geverfd, aan de drager zijn rechter zijkant bevindt zich een opgeschilderd oranje vierkant, aan de drager zijn linkerzijde een oranje leeuw. De helm is compleet met zijn originele kinriempje. In de helm zit de binnenhelm, deze is gemarkeerd door de firma 'Inland'. De binnenhelm is in goede gebruikte staat. Helmen van de Nederlandse Stoottroepen worden zelden te koop aangeboden! Zeldzame originele Stoottroepen helm!

Deze helm is afkomstig uit de collectie van het onlangs gesloten Eyewitness Museum en was voorheen te zien in het diorama dat wordt getoond in de laaste foto!

Korte geschiedenis van het Regiment Stoottroepen: Het OVW-bataljon 1-RS is voortgekomen uit het voormalige Regiment Limburg, aangevuld met leden van de Binnenlandse Strijdkrachten van Rotterdam, Betuwe en de Gelderse vallei. Het Regiment Limburg was al vanaf eind 1944 actief. Ingedeeld bij eenheden van het 9th US Army trok het in maart 1945 mee Duitsland in. Over de Rijn, zelfs tot aan Münster en Magdeburg toe. Het Regiment werd ingezet bij bezettings-, bewakings- en politietaken, daarnaast ruimde het nog aanwezige verzetshaarden op. Na  Duitsland werd het ook ingezet in Frankrijk (Epinal) en België (Luik). In juni 1945 keerde het Regiment Limburg terug naar Nederland en werd het samengevoegd met de stoters van Commando Brabant en omgevormd tot één regiment, het 'Oorlogsregiment Stoottroepen' bestaande uit 1-RS en 3(7)-RS. Via Engeland, waar het bataljon werd voorzien van de noodzakelijke uitrusting, vertrok het naar Indië. Daar de bevelhebber van het South East Asia Command (SEAC), de admiraal Mountbatten, vanaf 2 november 1945 een landingsverbod op Java en Sumatra voor Nederlandse troepen had ingesteld werd er uitgeweken naar Malakka. 

Begin maart 1946 vertrok het bataljon uiteindelijk naar Java waar het te Semarang debarkeerde. Hier werd het bataljon gelegerd in het oostelijke deel van de stad aan de demarcatielijn, met twee vooruitgeschoven posten "Slachthuis" en post "Sjef". De eerste zuiveringsactie, "Primeur", vond plaats op 1 april 1946 bij Kidoel waarbij een nieuwe post werd betrokken namelijk "Hoogtepunt 13". In augustus vonden er enkele grote aanvallen plaats van de TNI die met succes afgeslagen werden. Vooral "Hoogtepunt 13" kreeg het zwaar te verduren.  Na deze aanvallen nam de T-Brigade het initiatief en ging over tot actie. Na deze acties die gericht waren naar alle zijden werd de ring om Semarang aanzienlijk vergroot. Vanaf 12 oktober werd het bataljon aangesteld als Brigadereserve, gelegerd in Djatingaleh, en opereerde het over het gehele front.

Tijdens de 1e politionele actie, 21 juli 1947, trok het bataljon op naar het zuiden en bezette Oengaran, Bawen en Salatiga. Daarna werd het ingezet ten oosten van Semarang, waar het Mranggen en Poerwosari bezette. Hierna volgden diverse zuiveringsacties ten westen van Semarang samen met 2-6 RI. Op de laatste dag van de actie werden ook nog Demak, Dempet en Goeboeg bezet. Na 5 augustus werd het bataljon west van Salatiga gelegerd met posten te Tjandiredjo, Djelok, Karangdoeren en Kopeng. Door intensief te patrouilleren en het voeren van zuiveringsacties was het gebied in november 1947 betrekkelijk rustig. Geleidelijk namen 2-6 RI en 2-7 RI, in verband met de aanstaande repatriëring, de posten over. Op 11 januari 1948 was het bataljon verzameld in Salatiga en werd het vak overgedragen aan 5-5 RI. (copyright:https://www.indie-1945-1950.nl)

Additional images
CB0545_2
CB0545_3
CB0545_4
CB0545_5
CB0545_6
CB0545_7
CB0545_8
CB0545_9
CB0545_10
CB0545_11
CB0545_12
CB0545_13
CB0545_14
CB0545_15