Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Royal Dutch Navy Dagger M1880

Description

gui_language_eng Royal Dutch Navy Dagger (Marine Ponjaard M1880). Belonged to the standard equipment of a midshipman in the Royal Dutch Navy, the model was introduced around 1880. This is a modern produced example as currently in use by the Royal Dutch Navy. The double edged blade is in very good condition showing excellent etchings, the ricasso is nicely maker marked by the company of 'WKC' from Solingen, a nice carton facorty tag is attached to the dagger. The dagger is having a white coloured molded grip. The dagger is complete with its original gilded scabbard. This dagger originates from a Dutch Naval Officer who was stationed at the Dutch Caribbean Island of Curaçao. Nice original Modern Dutch Navy Dagger!


gui_language_dutch Nederlandse Koninklijke Marine Ponjaard M1880. Behoorde tot de standaarduitrusting van een adelborst van de Koninklijke Marine, het model werd ingevoerd omstreeks 1880. Dit is een modern geproduceerd exemplaar zoals momenteel in gebruik bij de Koninklijke Nederlandse Marine. Het tweesnijdend lemmet is in erg goede staat met mooie etsen, de ricasso is mooi maker gemarkeerd door de firma 'WKC' uit Solingen, een mooi kartonnen etiket zit nog aan de dolk bevestigd. De dolk heeft een wit handvat en is compleet met zijn vergulde schede. Deze dolk is afkomstig van een Nederlandse marineofficier die gestationeerd was op het Nederlandse Caribische eiland Curaçao. Mooie Nederlandse Marine Ponjaard!

Additional images
25378_2
25378_3
25378_4
25378_5
25378_6
25378_7