Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Broken Bayonet Peace Movement Stick Pin

Description

gui_language_eng Broken Bayonet Peace Movement Stick Pin. The broken K98 bayonet is showing a V-form and leaf symbolizing victory and peace after World War 2, people wore these pins as a sign of pacifism. Hard to find original stick pin in very good condition!


gui_language_dutch Gebroken Bajonet Speldje. De gebroken K98 bajonet heeft de vorm van een V met een blaadje er op en symboliseert Victorie en vrede na de Tweede Wereldoorlog, mensen droegen dergelijke speldjes op de kleding als vorm van pacifisme. Moeilijk te vinden origineel speldje in erg goede staat!

Additional images
24838_2
24838_3