gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


2nd Pattern Kriegsmarine E-Boat War Badge

Description

gui_language_eng 2nd Pattern Kriegsmarine E-Boat War Badge (Schnellboot-Kriegsabzeichen). The E-Boat War Badge (1st pattern) was instituted on 30 May 1941 by Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und Großadmiral 'Erich Raeder', it was designed by 'Wilhelm Ernst Peekhaus' of Berlin. On 28 January 1943 the second version was introduced, it was designed again, by 'Wilhelm Ernst Peekhaus' of Berlin in conjunction with Korvettenkapitan 'Rudolf Peterson'. The badge is a zinc second pattern badge in good condition. The badge still retains most of its original finish and shows great detail. The badge is complete with its original functional horizontal pin and catch, the top hook is regrettably missing. The badge is nicely maker marked with 'Fec. W.E. Peekhaus Berlin, Ausf. Schwerin Berlin 68' indicating production by the company of 'Schwerin' from Berlin. A nice and honest late war Kriegsmarine war badge!


gui_language_dutch 2e Model Kriegsmarine 'Schnellboot-Kriegsabzeichen'. Het Schnellboot-Kriegsabzeichen (eerste model) werd ingesteld op 30 mei 1941 door Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und Großadmiral 'Erich Raeder'. De medaille was ontworpen door 'Wilhelm Ernst Peekhaus' uit Berlijn. Op 28 januari 1943 werd de tweede versie ingesteld, deze was opnieuw ontworpen door 'Wilhelm Ernst Peekhaus' in samenwerking met Korvettenkapitan 'Rudolf Peterson'. Dit is het tweede model medaille, gemaakt van 'Zink' en nog in goede staat. De medaille bezit nog bijna al zijn originele finish en toont erg mooie details. De medaille is compleet met zijn originele functionele horizontale naald en haak, helaas mist het bovenste haakje. De medaille is gemarkeerd met 'Fec. W.E. Peekhaus Berlin, Ausf. Schwerin Berlin 68' wat duidt op productie door de firma 'Schwerin' uit Berlijn. Een erg mooie originele laat oorlogse Kriegsmarine medaille!

Additional images
22515_2
22515_3
22515_4
22515_5
22515_6
22515_7