gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch NSKK Volunteer's Loyalty Honour Badge

Description
gui_language_eng Dutch NSKK Volunteer's Loyalty Honour Badge (Insigne van Trouw). This badge was awarded to Dutch NSKK Member's who served on the Eastern Front in Russia. The badge still retains most of its bronze finish. The badge is complete with its often missing original pin and catch assembly, the catch is slightly bent, see photos. Rare original badge in good condition!

gui_language_dutch Nederlandse NSKK Insigne van Trouw. Deze onderscheiding werd uitgereikt aan Nederlandse NSKK Vrijwilliger's die gediend hadden aan het Oostfront in Rusland. De medaille heeft nog een mooie bronze finish. De medaille is compleet met zin vaak ontbrekende originele naald en haak set-up, het haakje is wat verbogen, zie foto's. Zeldzame originele medaille in goede staat!

Additional images
23617_2
23617_3
23617_4
23617_5