gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Gebirgsjäger Petsamo Souvernir Hanger

Description

gui_language_eng Wehrmacht Gebirgsjäger Petsamo Souvernir Pocket Watch Chain (Anhänger). Locally made souvernir which could be bought by German soldiers, most of these souvernir items originate from the Petsamo area in Finland and were brought home by Gebirgsjäger soldiers. There are a lot of variations around. This is one of the nicest examples I've had on offer having three enamelled badges attached, see photos. Great and decorative original item!


gui_language_dutch Wehrmacht Gebirgsjäger Petsamo Souvernir horloge hanger (Anhänger). Lokaal geproduceerd souvernir item welke kon worden gekocht door de Duitse soldaten, het grootste deel van deze souvernir items is afkomstig uit het Petsamo gebied in Finland, ze werden door Gebirgsjäger soldaten mee naar huis genomen. Er bestaan veel verschillende variaties. Dit is één van de mooiste exemplaren die ik tot noch toe heb gehad met drie geëmailleerde emblemen, zie foto's. Mooi en decoratief origineel item!

Additional images
24207_2
24207_3
24207_4
24207_5
24207_6