gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Infanterie Sturmabzeichen in Silber 'BSW'

Description

gui_language_eng Infantry Assault Badge in Silver (Infanterie Sturmabzeichen in Silber). The Infantry Assault Badge in silver was introduced on 20 December 1939 by Generaloberst 'Walther von Brauchitsch', for award to all ranks of non-motorized, Infantry and Mountain Infantry units who participated in three different assaults on three different days. The badge is executed in 'Feinzink' and still retains most of its original silver finish. The pin and catch are complete and functional. The badge is nicely maker marked with 'BSW' in an upside down clover leaf below the hinge, indicating production by the company of the 'Brüder Schneider' from Wien. This is an early BSW type badge. Nice original badge in good condition!


gui_language_dutch 'Infanterie Sturmabzeichen in Silber'. Het Infanterie Sturmabzeichen in zilver is ingesteld op 20 december 1939 door 'Walther von Brauchitsch' en werd uitgereikt aan alle niet-gemotoriseerde Infanterie- en Bergtroepen welke deelnamen aan drie verschillende aanvallen op drie verschillende dagen. De medaille is gemaakt van 'Feinzink' en bevat nog het grootste deel van zijn originele zilveren finish. De naald en het haakje zijn compleet en functioneel. De medaille is mooi maker gemarkeerd met 'BSW' in een op zijn kop geplaatst klaverblad onder het scharnier, dit duidt op productie door de firma 'Brüden Schneider' uit Wien. Dit is een vroeg type BSW medaille. Mooie originele medaille in goede staat!

Additional images
22621_2
22621_3
22621_4
22621_5