Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

DAF Honor Plaque

Description

gui_language_eng DAF- 'Deutsche Arbeitsfront' lighweight Plaque (Plakette). The DAF (German Labor-front), originally founded in 1933, became an official NSDAP organization in October 1934. DAF’s most important goal was to enforce the political stability of the large mass of work force. The plaque is showing three workers above a saying by Adolf Hitler: "Ehret die Arbeit und Achtet den Arbeiter" (Honor the work and respect the worker). The plaque is very lightweight, stamped from a thin metal (aluminum) sheet. The plaque is mounted on a wooden board/background and measures approximately 22 x 16 cms. The plaque is nicely maker marked by the company of 'Wächtler & Lange' from Mittweida. Decorative original item!


gui_language_dutch DAF- 'Deutsche Arbeitsfront' lichgewicht plakette (Plakette). De DAF (Duits Arbeidsfront) werd opgericht in 1933 en werd een officiële NSDAP organisatie in oktober 1934. Het belangrijkste doel van de DAF was om de politieke stabiliteit van de grote massa van de beroepsbevolking onder controle te houden. De plakette toont 3 arbeiders met daaronder een spreuk door Adolf Hitler: "Ehret die Arbeit und Achtet den Arbeiter" (Eer het werk en respecteer de arbeider). De plakette is een lichtgewicht item, gestanst van een dun metalen (aluminium) plaatje. De plakette is gemonteerd op een houten plankje en is ongeveer 22 x 16 cm groot. De plakette is maker gemarkeerd door de firma 'Wächtler & Lange' uit Mittweida. Decoratief origineel exemplaar!

Additional images
24941_2
24941_3
24941_4
24941_5