Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

EU-Deactivated Beretta Modello 38/44

Description

gui_language_eng EU-Deactivated Italian Beretta Modello 38/44. The 9mm beretta 38.44 was a simplified wartime version of earlier M38A. The demands of war production meant Beretta could not maintain their pre-war standards. The 38/44 was also adopted by the German army as the MP.739. This is an early post-war produced example which is dated 1948. The Beretta has been deactivated conform the requirements of the common minimum technical specifications set out in Annex I from the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/337 and comes with a Certificate of Deactivation. This Beretta is free to own for EU citizens, aged over 18 years. We will sell this Beretta only to people above the age of 18 (with proof) within the EU (please check your country's regulations before purchasing). Nice original Beretta Mod.38/44 in good used condition! 

PLEASE NOTEthis Beretta is a double from my private collection, I prefer pick-up at a show. Shipping at buyer's own risk. No payments with PayPal accepted for this item.


 EU-gedeactiveerde Italiaanse Beretta Modello 38/44. De 9 mm beretta 38.44 was een vereenvoudigde oorlogsversie van de eerdere M38A. Door de eisen van de oorlogsproductie kon Beretta hun vooroorlogse normen niet handhaven. De 38/44 werd ook door het Duitse leger geadopteerd als de MP.739. Dit is een vroeg naoorlogs geproduceerd exemplaar uit 1948. De Beretta is onklaar gemaakt volgens de minimum eisen voor het onklaarmaken van vuurwapens zoals omschreven in de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/337 en is voorzien van een Certificaat van Deactivicatie. Deze Beretta mag vrij gekocht en bezit worden door inwoners van EU-lidstaten met een minimum leeftijd van 18 jaar. Wij verkopen deze Beretta dan ook enkel aan personen boven de 18 jaar. Mooie originele Beretta Mod.38/44 in goede gebruikte staat!

LET OPdeze Beretta is een dubbel exemplaar uit mijn eigen privé collectie, ophalen op een beurs heeft de voorkeur. Verzending op eigen risico van de koper. Betaling via PayPal wordt niet geaccepteerd voor dit item.

Additional images
CJK09_2
CJK09_3
CJK09_4
CJK09_5
CJK09_6
CJK09_7
CJK09_8
CJK09_9