Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Large Get Well Soon Card to 'General der Infanterie Schmundt'

Description

gui_language_eng Original period Get Well Soon Card, dated '13.August MCMXLIV' (13 August 1944). The card is measuring approximately 38 x 48 cms. When opened there is a large black&white photograph to the left, showing Wehrmacht Infantry troops together with Hitler-Youth boys marching. To the right is written "General der Infanterie Schmundt, mit den besten Wünschen für baldige Genesung!" (General of the infantry Schmudt, with the best wishes for a speedy recovery). The card is dated, Potsdam, August 1944. The card is personally signed by Generalleutnant "Specht". Specht wrote this get well soon card to 'Rudolf Schmundt', Schmundt was one of the casualties of the failed 20 July plot, planned to kill the German dictator Adolf Hitler. One of the conspirators, Colonel Claus von Stauffenberg, placed a bomb in a briefcase beside Hitler. Generalmajor Heinz Brandt moved it behind a heavy table leg and unwittingly saved Hitler's life, but as a consequence, he lost his own. Severely injured in the assassination attempt, Schmundt initially made a promising recovery, but ultimately died of complications resulting from his injuries on 1 October 1944. Karl-Wilhelm Specht (22 May 1894 – 3 December 1953) was a general in the Wehrmacht, he was a recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves. He served as 'Generalinspekteur für den Führernachwuchs' (Inspector General for potential officers and NCOs) on the "Court of Military Honour," a drumhead court-martial that expelled many of the officers involved in the 20 July Plot from the army before handing them over to the People's Court. The card is in very good condition and originates out of the collection of the recently closed Eyewitness Museum. Extremely rare original piece of history!

Shipping: please note this can only be shipped as a parcel!


 Originele periodieke beterschapskaart, gedateerd '13 .August MCMXLIV '(13 augustus 1944). De kaart is ongeveer 38 x 48 cm groot. Als de kaart geopend is bevindt zich links een grote zwart-witfoto, de foto toont marcherende Wehrmacht Infanterie-troepen en Hitlerjugend jongens. Aan de rechterkant staat geschreven: "General der Infanterie Schmundt, mit den besten Wünschen für baldige Genesung!" (Generaal van de infanterie Schmundt, met de beste wensen voor een spoedig herstel). De kaart is gedateerd, Potsdam, augustus 1944. De kaart is persoonlijk ondertekend door Generalleutnant "Specht". Specht schreef dit beterschapskaartje aan 'Rudolf Schmundt', Schmundt was een van de slachtoffers van het mislukte complot van 20 juli, gepland om de Duitse dictator Adolf Hitler te doden. Een van de samenzweerders, kolonel Claus von Stauffenberg, plaatste een bom in een aktentas naast Hitler. Generalmajor Heinz Brandt verplaatste het achter een zware tafelpoot en wist onbewust Hitlers leven te redden, maar als gevolg daarvan verloor hij zijn eigen leven. Schmundt raakte ernstig gewond bij de moordaanslag, Schmundt toonde aanvankelijk een veelbelovend herstel, maar stierf uiteindelijk op 1 oktober 1944 aan complicaties als gevolg van zijn verwondingen. Karl-Wilhelm Specht (22 mei 1894 - 3 december 1953) was een generaal in de Wehrmacht, hij was een drager van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis met Eikenloof. Hij diende als 'Generalinspekteur für den Führernachwuchs' in een krijgsraad die veel van de officieren die betrokken waren bij het 20 juli-plan uit het leger verwijderde en ze vervolgens aan het Volkstribunaal overdroeg. De groot formaat kaart is in erg goede staat en is afkomstig uit de collectie van het recent gesloten Eyewitness museum. Extreem zeldzaam en bijzonder stuk geschiedenis!

Additional images
CB0669_1
CB0669_2
CB0669_8
CB0669_3
CB0669_4
CB0669_5
CB0669_6
CB0669_7