Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSV Door Plaque 'Gau Hessen-Nassau'

Description

gui_language_eng NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) 'Gau Hessen-Nassau' Door Plaque (Türplakette). The NS-Volkswohlfahrt was the Public Welfare Service. The plaque is showing a mother with her child (Mutter und Kind) in front of a large Swastika and the abbreviation 'NSV' These door plaques were placed on the door to show you were a member of the NSV. The plaque is very lightweight, stamped from a thin metal sheet. The plaques is having a diameter of approximately 9 cms. Decorative original item!


gui_language_dutch NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) 'Gau Hessen-Nassau' deur-plakette (Türplakette). De NS-Volkswohlfahrt was de Dienst voor het Volks-Welzijn. De plakette toont een moeder met haar kind (Mutter und Kind) voor een groot hakenkruis met de afkorting 'NSV'. Deze plakettes werden op deur geplaatst om te laten zien dat je lid was van de NSV. De plakette is een lichtgewicht item, gestanst van een dun metalen plaatje. De plakette heeft een diameter van ongeveer 9 cm. Decoratief origineel exemplaar!

Additional images
23955_2
23955_3