gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

DAF Honor Plaque

Description

gui_language_eng DAF- 'Deutsche Arbeitsfront' lighweight Plaque (Plakette). The DAF (German Labor-front), originally founded in 1933, became an official NSDAP organization in October 1934. DAF’s most important goal was to enforce the political stability of the large mass of work force. The plaque is showing three workers above a saying by Adolf Hitler: "Ehret die Arbeit und Achtet den Arbeiter" (Honor the work and respect the worker). The plaque is very lightweight, stamped from a thin metal (aluminum) sheet. The plaque is approximately sized 25,5 x 17 cms and was intended to be mounted on a wooden board/background. The plaque is nicely maker marked by the company of 'Paulmann & Crone' from Lüdenscheid. Decorative original item!


gui_language_dutch DAF- 'Deutsche Arbeitsfront' lichgewicht plakette (Plakette). De DAF (Duits Arbeidsfront) werd opgericht in 1933 en werd een officiële NSDAP organisatie in oktober 1934. Het belangrijkste doel van de DAF was om de politieke stabiliteit van de grote massa van de beroepsbevolking onder controle te houden. De plakette toont 3 arbeiders met daaronder een spreuk door Adolf Hitler: "Ehret die Arbeit und Achtet den Arbeiter" (Eer het werk en respecteer de arbeider). De plakette is een lichtgewicht item, gestanst van een dun metalen (aluminium) plaatje. De plakette is ongeveer 25,5 x 17 cm groot en was bedoeld om op een houten plankje geplaatst te worden. De plakette is maker gemarkeerd door de firma 'Paulmann & Crone' uit Lüdenscheid. Decoratief origineel exemplaar!

Additional images
24935_2
24935_3
24935_4
24935_5