gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

'Deutsche Arbeitsfront' Wall Plaque

Description

gui_language_eng DAF 'Deutsche Arbeitsfront' Wall Plaque. The DAF (German Labor-front), originally founded in 1933, became an official NSDAP organization in October 1934. DAF’s most important goal was to enforce the political stability of the large mass of work force. The plaque shows a cog wheel with a swastika in the center, the symbol of the German Labor Front. This symbol was hung on the wall in companies during the Third Reich period. The lightweight aluminum symbol is sized approximately 20 cms in diameter. Decorative original item in good used condition!


gui_language_dutch DAF 'Deutsche Arbeitsfront' Wandplakette. De DAF (Duits Arbeidsfront) werd opgericht in 1933 en werd een officiële NSDAP organisatie in oktober 1934. Het belangrijkste doel van de DAF was om de politieke stabiliteit van de grote massa van de beroepsbevolking onder controle te houden. De plakette toont een tandrad met daarin een swastika, het symbool van het Deutsche Arbeitsfront. Deze werd aan de muur gehangen bij bedrijven in de periode van het Derde Rijk. Het lichtgewicht aluminium symbool heeft een diameter van ongeveer 20cm. Decoratief origineel item in goede gebruikte staat!

Additional images
23921_2
23921_3
23921_4
23921_5