gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

'Minen Lebensgefahr' Wooden Sign

Description

gui_language_eng 'Minen Lebensgefahr' Wooden Sign. The black and white coloured wooden sign is showing a nicely painted on skull and crossbones logo inbetween the scrip: "Minen, Lebensgefahr" (Mines Danger). These wooden signs were used by the Nazis to indicate a minefield. The wooden sign is showing clear traces of usage and some damages, regrettably there is some post-war marker writing, see photos. The sign is measuring approximately 50 x 29 cms. Very decorative and rare original wartime wooden Mines Danger sign, this would be a great display piece in any collection room!


gui_language_dutch 'Minen Lebensgefahr' Houten Bord. Het zwart met wit geschilderde houten bord toont een mooi geschilderd doodshoofd met botten tussen de tekst: "Minen, Lebensgefahr" (Mijnen, Levensgevaarlijk). Deze houten borden werden gebruikt door de nazis om te waarschuwen voor een mijnenveld. Het bord vertoont duidelijke gebruikssporen en diverse beschadigingen, helaas is het bord na de oorlog op enkele plaatsen met een stift beschreven, zie foto's. Het bord heeft een afmeting van ongeveer 50 x 29 cm. Erg decoratief en zeldzaam origineel houten bord, dit zou een prachtig display item zijn in een verzamelruimte!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld