gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


NSDAP 'Bildbericht der Woche 33/41'

Description

gui_language_eng 'Bildbericht der Woche 33/41'. The 'Bildbericht der Woche' was a weekly film-strip issued by the Nazi Party's Propaganda Office (Herausgegeben von der Reichspropagandaleitung der NSDAP). It was a film strip to be presented at small/local meetings. This film-strip covers the week 33 of 1941. The film-strip and carton container are both in good condition. Only a few of these film-strips have survived, rare original item in good condition!


gui_language_dutch 'Bildbericht der Woche 33/41'. De 'Bildbericht der Woche' was een wekelijkse film-strip uitgegeven door de NSDAP Propaganda afdeling (Herausgegeben von der Reichspropagandaleitung der NSDAP). De film-strip werd gepresenteerd op kleine/lokale bijeenkomsten. Deze film-strip bevat beelden van week 33 uit 1941. The film-strip en kartonnen koker zijn nog in een goede staat. Er zijn niet veel van deze film-strips bewaard gebleven, zeldzaam origineel item in goede staat!

Additional images
10049_2
10049_3
10049_4
10049_5
10049_6
10049_7
10049_8