gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Dutch SS 'Vormingsbladen' Number 3

Description

gui_language_eng Dutch Germaansche-SS 'Vormingsbladen'. These were monthly published instruction booklet. This is the 3rd edition from the 1st year (April 1941). The booklet was published by the 'SS-Vorming' Department, located at the Catharijnesingel 117 in Utrecht. Interesting original early booklet in good condition!


gui_language_dutch Nederlandse Germaansche-SS 'Vormingsbladen'. Dit was een maandelijkse publicatie, dit is de 3e editie van het 1e jaar uit de Grasmaand (arpil) 1941. Het boekje werd uitgegeven door de afdeeling 'SS-Vorming', van de stafleidern der Nederlandsche SS aan de Catharijnesingel 117 in Utrecht. Interessant origineel vroeg boekje in goede staat!

Additional images
23457_2
23457_3
23457_4
23457_5
23457_6