gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Dutch 'Winterhulp' Collecting Box

Description

gui_language_eng Dutch 'WHN' (Winterhulp Nederland) Collecting Box (Collectebus). The WHN was the Dutch Winter welfare organization and was NSB affiliated. These collecting-boxes were used at the Street collections held throughout the country. The colleting-box shows an embossed WHN logo. The collecting retains most of its original red paint, the WHN logo has been painted in white. Nice decorative example in good used condition!


gui_language_dutch Nederlandse 'WHN' (Winterhulp Nederland) Collectebus. De WHN was de Nederlandse Winterhulp organisatie en was NSB gelieerd.Deze collectebussen werden gebruikt bij de collectes die gehouden werden door de WHN. Voorop staat het WHN logo in reliëf. De collectebus bevat nog het grootste deel van zijn originele rode verf, het logo is wit geschilderd. Mooi decoratief exemplaar in goede gebruikte staat!

Additional images
22530_2
22530_3
22530_4
22530_5
22530_6
22530_7