gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Nationale Jeugdstorm Geldboekje 1942

Description

gui_language_eng NJS - 'Jeugdstorm' Geldboekje 1942 (Contribution Booklet). The 'Nationale Jeugdstorm' (NJS) was a Dutch youth movement shortly before and during World War II, inspired by the German Hitler Youth. The organization was formally separate from, but in practicehad close ties with the NSB. Various stamps have been pasted in the booklet. Nice original contribution booklet!


gui_language_dutch NJS - 'Jeugdstorm' Geldboekje 1942 (Contributie-boekje). De Nationale Jeugdstorm (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. De organisatie stond formeel los van, maar had in de praktijk zeer nauwe banden met de NSB. Er zijn diverse zegels opgeplakt in het boekje. Er is geen naam en adres ingevuld. Mooi origineel NJS Geldboekje!

Additional images
22425_2
22425_3
22425_4