gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


NJS - Jeugdstorm Cap Badge

Description

gui_language_eng NJS - 'Jeugdstorm' Cap Badge (Karpoets embleem). The 'Nationale Jeugdstorm' (NJS) was a Dutch youth movement shortly before and during World War II, inspired by the German Hitler Youth. The organization was formally separate from, but in practicehad close ties with the NSB. This zinc-type cap badge was worn on the NJS overseas cap, the so-called 'Karpoets'. The magnetic-type steel cap-badge is regrettably missing one prong. Scarce original example in good used condition!


gui_language_dutch NJS - 'Jeugdstorm' pet embleem (Karpoets embleem). De Nationale Jeugdstorm (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. De organisatie stond formeel los van, maar had in de praktijk zeer nauwe banden met de NSB. Dit pet-embleem werd gedragen op het NJS veldmutsje, de zogenoemde 'Karpoets'. Helaas ontbreekt er één pootje aan het magnetisch stalen pet-embleem. Zeldzaam origineel exemplaar in goede gebruikte staat!

Additional images
19766_2
19766_3
19766_4
19766_5