gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NJS - Jeugdstorm Table Flag

Description

gui_language_eng NJS 'Jeugdstorm' Table Flag (NJS Tafelvlag). The 'Nationale Jeugdstorm' (NJS) was a Dutch youth movementshortly before and during World War II, inspired by the German Hitler Youth. The organization was formally  separated from, but in practice had close ties with the NSB. The orange coloured flag is showing a printed NJS Gull logo. The flag is sized approximately 21 x 20 cms and comes attached to its original 35cms high wooden pole. I've not seen this type of table flag before. Rare and decorative original NJS Table Flag!


gui_language_dutch NJS - 'Jeugdstorm' Tafelvlag. De 'Nationale Jeugdstorm' (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. De organisatie stond formeel los van, maar had in de praktijk zeer nauwe banden met de NSB. De oranje vlag toont een opgedrukt Jeugdstorm logo. De vlag is ongeveer 21 x 20 cm groot en zit bevestgid aan zijn originele 35cm hoge houten paaltje. Ik heb dit type tafelvlag nog nooit eerder gezien. Zeldzame en decoratieve originele NJS tafelvlag!

Additional images
BAM111_2
BAM111_3
BAM111_4
BAM111_5