gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


NJS - Jeugdstorm 'Zakboek'

Description

gui_language_eng NJS (Jeugdstorm) 'Zakboek'. The 'Nationale Jeugdstorm' (NJS) was a Dutch youth movement shortly before and during World War II, inspired by the German Hitler Youth. The organization was formally separate from, but in practice had close ties with the NSB. This pocket book was inspired by the NSB almanac, this version for the NJS was first issued in 1943. Only one version has been made. This example has not been written in, a name of the owner is written on the cover of the book. The book is in overall good used condition, see photos. These original examples are very scarce!


gui_language_dutch NJS (Jeugdstorm) 'Zakboek'. De Nationale Jeugdstorm (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. De organisatie stond formeel los van, maar had in de praktijk zeer nauwe banden met de NSB. Dit zakboekje was gebaseerd op de NSB Almanak, deze NJS versie is voor het eerst uitgegeven in 1943. Dit is ook de enige uitgave geweest. Dit boekje is niet ingevuld, de naam van de eigenaar is op de kaft geschreven. Het boekje is in goede gebruikte staat, zie foto's. Deze originele exemplaren zijn erg zeldzaam!

Additional images
19755_2
19755_3
19755_4
19755_5
19755_6
19755_7
19755_8
19755_9