gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


NSB '4e Algem. Landdag Den Haag' Tinnie 1935

Description

gui_language_eng NSB '4e Algem. Landdag Den Haag' Tinnie. This event was held at 5 October 1935 in Den Haag. The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The tinnie comes on its functional pin/catch system, the tinnie is not visible maker marked. Nice original early NSB tinnie in very good condition!


gui_language_dutch NSB '4e Algem. Landdag Den Haag' speldje. Deze bijeenkomst werd gehouden op 5 oktober 1935 in Den Haag. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. Het speldje is compleet met zijn functionele naald en haak systeem, het speldje is niet zichtbaar maker gemarkeerd. Mooi origineel vroeg NSB speldje in erg goede staat!

Additional images
18536_2
18536_3
18536_4