gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB 5-years Membership Badge - Nr 6268

Description

gui_language_eng NSB 5-years Membership Badge (NSB vijf jaren Draagteken). The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. This pin was awarded to members who were 5 years continuous members and were numbered. The badge is not visible maker marked, the badge is numbered with the individual number '6268'. Nice original badge in very good condition!


gui_language_dutch NSB 'vijf jaren draagteken' (ledenspeld). De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. Deze speld werd uitgereikt aan leden die onafgebroken 5 jaar lid waren en werden genummerd. De speld is niet maker gemarkeerd, de speld is genummerd met het unieke nummer '6268'. Mooi origineel speldje in erg goede staat!

Additional images
22441_2
22441_3
22441_4