gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB 'Almanak' 1944

Description

gui_language_eng This is a nice original NSB 'Almanak' 1944. The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The almanac is an annual publication that includes all kind of general and NSB related information, in front is a list of all fallen Dutch volunteers. Issue for 1944. The book features 384 pages full of nice illustrations and black&white photographs. There is some damage to the spine on page 2 in the book, see photos. Nice original example in good used condition! 


gui_language_dutch Dit is een mooie originele NSB 'Almanak' 1944. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De almanak is een jaarlijkse publicatie met allerlei algemene en NSB gerelateerde informatie, voorin zit een lijst met alle gevallen Nederlandse vrijwilligers. Dit is een uitgave voor 1944. Het boek telt 384 bladzijden vol met illustraties en zwart&wit foto's. Er is wat schade aan de rug van het boek, zichtbaar bij pagina 2, zie foto's. Mooi origineel exemplaar in goede gebruikte staat!

Additional images
24687_2
24687_3
24687_4
24687_5
24687_6
24687_7
24687_8
24687_9