gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB Flag (Vlag der Beweging)

Description

gui_language_eng NSB flag (Vlag der Beweging). The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The flag is made of red and black rayon, the flag is reinforced with white cotton. A NSB logo is sewn to both sides of the flag, the logo's are printed on cloth machine-sewn to each side of the flag. The larger sized flag is approximately sized 143x100cms. The flag shows some small damages and staining caused by usage. NSB flags are hard to find nowadays. Nice original example in good condition!


gui_language_dutch NSB 'Vlag der Beweging' (156x106 cm). De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De vlag is gemaakt van rood met zwarte kunstzijde, de vlag is aan de zijkant verstevigd met wit linnen. Aan beide zijden van de vlag is een op stof gedrukt NSB logo machinaal opgenaaid. De grotere formaat vlag is ongeveer 143x100cm groot. De vlag vertoont wat kleine beschadigingen en vlekjes, veroorzaakt door gebruik. NSB vlaggen zijn tegenwoordig moeilijk te vinden. Mooi origineel exemplaar in goede staat!

Additional images
19835_2
19835_3
19835_4
19835_5
19835_6
19835_7
19835_8