gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB 'Fronten en Gilden' Collar Tab

Description

gui_language_eng NSB Fronts and Guilds (Fronten en Gilden) Collar Tab (Kraagspiegel). The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. Green felt collar tab showing three gold-washed metal bars and gold piping as intended for a 'Kringvertegenwoordiger Fronten en Gilden'. The collar tab is having NSB Intendance Utrecht stamps on the back. Rare original collar tab!


gui_language_dutch NSB Fronten en Gilden kraagspiegel. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De kraagspiegel is gemaakt van groene vilt en heeft drie gouden blikken balkje en een gouden bies zoals bedoeld voor een 'Kringvertegenwoordiger Fronten en Gilden'. Op de achterzijde zitten mooie NSB intendance Utrecht zegels. Zeldzaam en moeilijk te vinden origineel exemplaar!

Additional images
22417_2
22417_3
22417_4
22417_5